CÁP TÍN HIỆU ÂM THANH 5 MÉT (DT-6213) Công Ty Cổ Phần Minh Chính – 95 Hàng Bông