CÁP TYPE-C -> HDMI 4K + USB 3.0 (OT-9525) Công Ty Cổ Phần Minh Chính – 95 Hàng Bông