HUB 4 Port USB 3.0 DTECH DT-3308 Công Ty Cổ Phần Minh Chính – 95 Hàng Bông