Cáp mạng Cat 5E 15m Kingmaster Công Ty Cổ Phần Minh Chính – 95 Hàng Bông