USB và thẻ nhớ Công Ty Cổ Phần Minh Chính – 95 Hàng Bông