Display port sang DVI Công Ty Cổ Phần Minh Chính – 95 Hàng Bông
 • Phản Ánh DV : 0912.287.767
 • Hỗ trợ trực tuyến 
  Phòng kinh doanh máy in, mực in HP
  Mr Yết
  avatar
    0994.279.995
    yetmc95@gmail.com
  Mr Thanh

  avatar
    0994.279.997
    nguyenxuanthanh230@gmail.com

  Ms Hương

  avatar
    0994.278.887
    huongmc95@gmail.com

  Phòng kinh doanh máy in, mực in Canon
  Ms Sáu
  avatar
    0995.702.238
    yetmc95@gmail.com
  Ms Thảo

  avatar
    0995.701.933
    nguyenxuanthanh230@gmail.com
  Phòng kinh doanh máy in, mực in Epson
  Ms Giang
  avatar
    0995.702.295
   nguyengiang1391@gmail.com
  Mr Sâm
  avatar
    0995.702.286
   nguyengiang1391@gmail.com

  Phòng kinh doanh máy in, mực in Samsung
  Ms Bình
  avatar
    0994.279.993
    binhttn@gmail.com