CÁP HDMI -> VGA KINGMASTER (KY-H 121B) Công Ty Cổ Phần Minh Chính – 95 Hàng Bông