CÁP MICRO HDMI -> VGA KINGMASTER (KY-H 123B) Công Ty Cổ Phần Minh Chính – 95 Hàng Bông